چهارشنبه، 2 مهر 1399

  دانشگاه های دولتی

  آزمونهای آنلاین طلایی آلفا

  رویدادهای مهم

  پادکست های رادیو آلفا

  فایل های ویدئویی

  زبان تخصصی ترکی استانبولی سوالات منطق

  25 دقیقه

  آموزش زبان تخصصی استانبولی سوالات منطق هوش

  جواب سوال درخواستی هوش سوال 5 مجموعه تست 4 صفحه 90

  8 دقیقه

  جواب سوال درخواستی هوش سوال 5 مجموعه تست 4 صفحه نود

  جواب مجموعه سوالات درخواستی هوش دانشجویان (1)

  35 دقیقه

  جواب مجموعه سوالات درخواستی هوش دانشجویان (1)

  جواب سوال 10 آزمون مروری 9

  12 دقیقه

  جواب سوال 10 آزمون مروری 9

  جواب سوال 6 آزمون مروری 9

  7 دقیقه

  جواب سوال 6 آزمون مروری 9

  تدریس هندسه فصل تقارن

  45 دقیقه

  تدریس هندسه فصل 23 فصل تقارن

  تدریس هندسه تحلیلی دایره

  45 دقیقه

  تدریس هندسه فصل 24 هندسه تحلیلی دایره