پادکست شماره دو رادیو آلفا

   

  پادکست  شماره دو رادیو آلفا

  موضوعات مورد بررسی در این پادکست

   

  شناخت آزمون YKS ترکیه (برای اولین بار در ایران)  و تاثیر برنامه آن بر آزمون YÖS

  تأخیر یک یا دو ماهه  آزمون YÖS دانشگاه های ترکیه.

  برنامه دوم مرور آلفا برای آمادگی آزمونهای YÖS 2020

  چطور می توان با برنامه مرور دوم آلفا همراه شد؟

  چگونگی ارسال سوالات و ایرادات و دریافت جواب های آنها 

  محتوای آزمونهای روزانه آلفا چیست و چگونه برگزار میشود؟

  چگونگی شرکت در آزمونهای روزانه آلفا و دریافت نتیجه آزمونها؟

  آزمونهای جامع هماهنگ آلفا چیست و تفاوت آن با آزمونهای مروری در چیست؟

  در برنامه مرور دوم آلفا فیلم های آموزشی مباحث آزمون را خواهیم داشت؟

  برنامه چالشی همراه بودن با برنامه مرور آلفا !!!

  دعوت می کنیم شما را برای شنیدن، پادکست شماره دوم آلفا