جایگاه دانشگاه های ترکیه در نقشه

   

  صبور باشید بارگذاری این صفحه زمان خواهد برد.

  ALPHA EDUCATION PRESENTS
  YÖS UNIVERSITY POSITION

  ALPHA EDUCATION STUDY ABROAD IN TABRIZ +989148687841, KARAJ +989357735554 OF IRAN

  موسسه آموزشی و مشاوره تحصیلی آلفا برگزار کننده کلاسهای آموزشی آزمون ورودی دانشگاه های کشور ترکیه  نقشه شهر وموقعیت جغرافیایی دانشگاه های ترکیه

  Süleyman Demirel University

  Düzce University

  Istanbul University

  Çukurova University

  Atatürk Üniversitesi

  Selçuk Üniversitesi konya

  Inonu Universitesi

  Dumlupınar Üniversitesi

  Giresun Üniversitesi

  Alanya Alaaddin Keykubat University

  T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Recep Tayyip Erdoğan University

  Uludağ üniversitesi

  Mediterranean University Akdeniz Üniversitesi

  Gaziantep University

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Karadeniz teknik üniversitesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  KÜNİB Üniversiteesi

  Ankara University

  Pamukkale üniversitesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Mersin üniversitesi

  Erciyes University

  Harran Üniversitesi

  Balıkesir Üniversitesi

  Celal bayar üniversitesi

  TURKEY AIRPORTS >> YOU CAN FIND ALL OF ARIPORT CENTER IN TURKEY

  برای انتخاب شهر و دانشگاه مورد نظر همچنین بررسی خطوط هوایی کشور ترکیه، جهت دستیابی سریع و راحت به دانشگاه مورد نظر می توانید از نقشه زیر کمک بگیرید