دانشگاه دولتی جمهوریت شهر سیواس

  دانشگاه جمهوریت شهر سیواس
  جدول ظرفیت رشته های دانشگاه در سال تحصیلی 2020-2021

  جدول مدارک مورد قبول دانشگاه برای انتخاب رشته در سال تحصیلی 2020-2021

   

   

  T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  جایگاه دانشگاه جمهوریت در شهر سیواس و نقشه ترکیه