فایل های ویدیویی

  تدریس فصل 26 هندسه بردارها توسط استاد دکتر معصومی

  تدریس فصل 26 هندسه بردارها توسط استاد دکتر معصومی مدیریت و مدرس محترم شعبه رشت و لاهیجان آلفا را از اینجا در 2 پارت می توانید مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید واقع گردد.

  تدریس فصل 25 هندسه تحلیلی احجام سه بعدی توسط استاد دکتر معصومی

  تدریس فصل 25 هندسه تحلیلی احجام سه بعدی توسط استاد دکتر معصومی مدیریت و مدرس محترم شعبه رشت و لاهیجان آلفا را از اینجا در 2 پارت می توانید مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید واقع گردد.

  تدریس فصل 14 ریاضی مد و همنهشتی استاد اسلامپور

  تدریس فصل 14 ریاضی مد و همنهشتی توسط استاد اسلامپور مدیریت و مدرس محترم شعبه دزفول آلفا را از اینجا در 2 پارت می توانید مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید واقع گردد.