تدریس فصل 25 هندسه تحلیلی احجام سه بعدی توسط استاد دکتر معصومی

    تدریس فصل 25  هندسه تحلیلی احجام سه بعدی توسط استاد دکتر معصومی

    مدیریت و مدرس محترم شعبه رشت و لاهیجان آلفا