تدریس فصل 26 هندسه بردارها توسط استاد دکتر معصومی

    تدریس فصل 26  بردارها توسط استاد دکتر معصومی

    مدیریت و مدرس محترم شعبه رشت و لاهیجان آلفا