دانشگاه های دولتی ترکیه

  جدول آزمون YÖS 2022-2023 بروزرسانی 25 اردیبهشت1401

  جدول آزمونهای یوس ترکیه - برنامه آزمون YÖS دانشگاه های ترکیه دائم در حال تغییر است. بروزرسانی 25 اردیبهشت 1401، جدول آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه را اینجا مشاهده کنید. جدول یوس ترکیه

  دانشگاه دولتی اگه شهر ازمیر

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی اگه واقع در شهر ازمیر ترکیه و همچنین آزمون YÖS این دانشگاه

  دانشگاه دولتی 19 ماییس شهر سامسون

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی 19 ماییس در شهر سامسون ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه

  دانشگاه دولتی تراکیا واقع در شهر ادیرنه

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی تراکیا در شهر ادیرنه ترکیه و چگونگی پذیرش این دانشگاه و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی دوزجه واقع در شهر دوزجه

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی دوزجه در شهر دوزجه در ترکیه و چگونگی آزمون YÖS و پذیرش این دانشگاه و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی چاناک کاله واقع در شهر چاناک کاله

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی چاناک کاله در شهر چاناک کاله در ترکیه و چگونگی پذیرش این دانشگاه و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی ساکاریا واقع در شهر ساکاریا

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی ساکاریا در شهر ساکاریا در ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی سلیمان دمیرل شهر اسپارتا مورد تایید وزارت بهداشت و درمان (دندانپزشکی)

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی سلیمان دمیرل شهر ایسپارتا در ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی حاجت تپه شهر آنکارا مورد تایید وزارت بهداشت و درمان

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی حاجت تپه در شهر آنکارا ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی جمهوریت شهر سیواس

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی جمهوریت در شهر سیواس ترکیه و همچنین ظرفیت رشته ها و شهریه این دانشگاه و چگونگی پذیرش و جایگاه این دانشگاه در شهر سیواس و نقشه ترکیه

  دانشگاه دولتی آتاتورک شهر ارزروم مورد تایید وزارت بهداشت و درمان

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی آتاتورک در شهر ارزروم ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی یلدیزتکنیک شهر استانبول

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی یلدیزتکنیک در شهر استانبول ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی گیرسون GİRESUN

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی گیرسون GİRESUN در شهر گیرسون ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه

  دانشگاه دولتی آنکارا

  صفحه مربوط به دانشگاه دولتی آنکار واقع در پایتخت ترکیه شهر آنکارا / دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران / اطلاعات مربوط به معرفی و پذیرش این دانشگاه