آزمون آنلاین آلفا 2022 شماره 05 جمع بندی اردیبهشت روز چهار شنبه تاریخ 1401.02.14

  در بازه زمانی برگزاری این آزمون قرار نداریم
  از تاریخ و زمان برگزاری آزمونهای بعدی در صفحه آزمونهای آلفا مطلع شوید
  در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
  اعتبارسنجی فرم موفق بود!
  پاسخنامه 80 سوالی

  مراحل مشاهده کارنامه و نتیجه آزمون
  آزمون برگزار شده است.
  نتایج برترینها، دفترچه آزمون و کارنامه در این صفحه قابل مشاهده است.

  ۱ image

  انتخاب و کپی کردن لینک زیر

  https://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2022-ONLINE/alpha-sinav-2022-jr05/result/0000000000.pdf

  ۳ image

  چسباندن Paste کردن در نوار آدرس در Tab جدید مرورگر

  https://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2022-ONLINE/alpha-sinav-2022-jr05/result/0000000000.pdf

  ۲ image

  ایجاد یک Tab جدید در مرورگر

  بهتر است از آخرین ورژن مرورگر Chrome استفاده نمایید.

  ۴ image

  حذف صفرهای آخر آدرس و تایپ شماره ملی خودتان به جای آن 

  https://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2022-ONLINE/alpha-sinav-2022-jr05/result/0000000000.pdf

  ۵ image

  اضافه کردن pdf. (نقطه pdf) به انتهای آدرس

  اگر در زمان تایپ شماره ملی خودتان pdf. (نقطه pdf) را حذف کرده اید آن را مجدد تایپ کنید.

  https://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2022-ONLINE/alpha-sinav-2022-jr05/result/0000000000.pdf

  --