آزمون آنلاین آلفا 2022 شماره 20 جامع هماهنگ روز جمعه تاریخ 1400.11.22

    زمان برگزاری آزمون هنوز فرا نرسیده. آزمون در تاریخ    1400/11/22 04:00:00 عصر    شروع و بمدت   100   دقیقه برگزار خواهد شد.
    در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
    اعتبارسنجی فرم موفق بود!
    پاسخنامه 80 سوالی