نتایج آزمونهای حضوری دفاتر مرکزی و شعب آلفا

  نتایج آزمونهای حضوری آلفا

  در این صفحه می توانید نتایج آزمونهای حضوری آلفا که
  به صورت هماهنگ در دفاتر مرکزی و شعب آلفا برگزار می شود را ببینید.

   

      نتایج آزمون هماهنگ   تاریخ برگزاری 1399/11/16    

   

  جهت مشاهده نتایج آزمون روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J06-99-11-17-ONLINE/J06-resualt-99-11-16/0000000000.pdf

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

      نتایج آزمون هماهنگ   تاریخ برگزاری 1399/11/02    

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

      نتایج آزمون هماهنگ   تاریخ برگزاری 1399/10/18    

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail