پادکست شماره یک رادیو آلفا

  پادکست رایویی شماره یک آلفا

  موضوعات مورد بررسی در این پادکست

  احتمال برگزار نشدن آزمون های YÖS دانشگاه های ترکیه

  تغییر برنامه آزمون YÖS دانشگاه های ترکیه به چه صورت انجام می شود.

  عادی شدن شرایط کرونایی در زمان آزمون های YÖS امکان پذیر است یا نه؟

  برنامه ریزی آزمون های YÖS دانشگاه های ترکیه به چه صورت انجام میشود؟

  برنامه آزمون YÖS سال 2019 و مقایسه آن با برنامه آزمون YÖS 2020 امسال 

  محل آزمون را داخل ایران انتخاب کنیم یا محل های آزمون، داخل کشور ترکیه را؟

  اصلاً امسال در آزمون YÖS دانشگاه های ترکیه شرکت کنیم یا نه؟

  کدام دانشگاه ها را امسال برای آزمون YÖS انتخاب بکنیم؟

  اردوی آزمون YÖS امسال آلفا به چه صورت خواهد بود؟

  همزمانی و هم پوشانی تاریخ و ساعت آزمون YÖS برخی دانشگاها به چه صورت اتفاق می افتد و ما باید چه کار انجام بدهیم؟

  بازه زمانی آزمونهای YÖS دانشگاه های ترکیه و چرایی آنها.

  شرکت در آزمون YÖS دانشگاهی بدون اینکه تصمیم تحصیل در آن دانشگاه داشته باشیم

  هزینه ثبت نام آزمون YÖS دانشگاه ها چقدر است و چیست؟

  آزمون YÖS دانشگاه های خصوصی !!! 

  آیا قوانین انتقال دانشجو بین دانشگاه های ترکیه وجود دارد یا خیر؟

  همه و همه در پادکست شماره یک آلفا