پاسخنامه تشریحی آزمون آنلاین آلفا

  نتایج آزمون های آنلاین آلفا و پاسخنامه تشریحی

      پاسخنامه تشریحی    

  آزمون جامع هماهنگ شماره چهار آلفا  تاریخ برگزاری 1399/10/26 
  به همت اساتید محترم آلفا تهیه و در انتهای این صفحه قابل استفاده می باشد.
   

     نتایج آزمون جامع هماهنگ شماره چهار آلفا   

  جهت مشاهده نتایج آزمون روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J04-99-10-26-ONLINE/J04-resualt-99-10-26/0000000000.pdf

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین جامع هماهنگ شماره چهار از بین 196 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail


     نتایج آزمون جامع هماهنگ شماره سه آلفا   

  جهت مشاهده نتایج آزمون روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir//Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J03-99-10-12-ONLINE/J02-resualt-99-10-12/0000000000.pdf

     نفرات برتر آزمون آنلاین جامع هماهنگ شماره سه از بین 188 شرکت کننده    

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

     نتایج آزمون جامع هماهنگ شماره دو آلفا   

  جهت مشاهده نتایج آزمون روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir//Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J02-99-09-29-ONLINE/J02-resualt-99-09-29/0000000000.pdf

     نفرات برتر آزمون آنلاین جامع هماهنگ شماره دو   از بین 192 شرکت کننده    

     پاسخنامه تشریحی آزمون جامع هماهنگ شماره ( چهار ) آلفا